De qui són les converses?

Bitologia, VIA Empresa
Internet és un món de converses. Sí, també s’hi poden vendre productes i serveis, però primer foren les converses. De fet, la primera tesi del Manifest Cluetrain (1999) diu “els…