De la transformació a la immersió digital

De la transformació a la immersió digital

Cada cop que sento dir ‘transformació digital’ sento una pinçada al prana. Hauriem de parlar de la immersió digital.

Apogee and Perigee

Apogee and Perigee

L’Arnau avui ha portat les notes de final de curs. Ha suspès anglès, i al seu treball sobre l’espai hi havia marcada la paraula ‘apogee’, entre d’altres presumptes errades.

Al vídeo que trobareu devall, n’Arnau defensa la paraula parlant en l’anglès que ha suspès

No em sap greu que Editorial Moll tanqui, em fa ràbia

No em sap greu que Editorial Moll tanqui, em fa ràbia

Tenc ganes d’escriure sobre el tancament d’Editorial Moll, tot i que tinc la seguretat que no t’importa gaire d’allò que jo tengui ganes o no.

Ho dono per fet, cap problema.

Ignorar-nos mútuament és tendència.

Definicions recreatives

De l’Alcover Moll m’agraden moltes coses. Entre d’elles les frases que acompanyen les definicions perquè és divertit veure les paraules en acció. ÿs quan les entenem del tot. Va, juguem-hi acumulant els mots d’un parell (mallorquí) de definicions: TEMERARI, -ÿRIA adj. Que s’exposa als perills sense precaució o sense motiu suficient; cast. Temerario. Els temeraris gasten més del què tenen en coses prescindibles. VENJAR v. tr.: cast. vengar. || 2. Compensar algú que havia estat ofès o danyat, causar ofensa o dany al seu ofensor o danyador. La venjança és temerària perquè té com a primera víctima al mateix venjador. XANTATGE m. (gal·licisme) Coacció que es fa damunt algú amenaçant-lo amb manifestar coses veres o falses que el perjudiquen moralment […]

Misteris de l’univers: la ventosa

Per què li diuen ventosa si perquè funcioni cal que no tengui aire?