Immersió digital

Som xenòfobs?

A l’hora de trobar una nova mirada que ens permeti veure sortides, la xenofòbia no ens ajuda gaire.

Quatre anys exponencials i mig

La natura exponencial del progrés digital explica que hi hagi tantes startups i que en surin moltes, car gairebé tot és per a fer a un entorn empresarial…
Menú