Immersió digital

Som xenòfobs?

A l’hora de trobar una nova mirada que ens permeti veure sortides, la xenofòbia no ens ajuda gaire.

Quatre anys exponencials i mig

La natura exponencial del progrés digital explica que hi hagi tantes startups i que en surin moltes, car gairebé tot és per a fer a un entorn empresarial…

La diferència entre construir i apuntalar

Alguns comentaris que he rebut a l’apunt “Autocrítica”, especialment la part on parlo de com ho fan a altres governs, m’ha pensar que poser he de parlar una…
Menú