Patents

FON: on són els puristes?

Ni més ni manco que el 8 de desembre, dia de la Puríssima, en Martin Varsavsky parla de puristes al seu blog

Patent FON: primer aclariment

Per fi he pogut publicar comentaris al blog d’una persona relacionada amb FON. I el més important, hi ha resposta, la d’en Juantomás García, president d’Hispalinux, al seu…

FON i el llautó

FON s’està aprofitant dels blogs per a fer-se publicitat, però persones molt relacionades amb el projecte que tenen blog, no en respecten gaire l’esperit de l’invent –del blog,…