pla director

Autocrítica

Després de quatre anys de Govern és lògic que sen’s demani que fem autocrítica.

Rendició de comptes a la DGDT

[…] Tot seguit vaig pensar que, potser, més persones tenien preguntes que no havien fet perquè –no ens enganyem– el tema digital té poc interès general. Ho canviarà…