Odoo

Quo Vadis, Mallorca?

El 1999 vaig tornar a una Mallorca en la qual res no em feia pensar que evolucionaria cap al que tenim avui.