L’orquestra, un programa de ràdio (E17)

L’orquestra, un programa de ràdio (E17)

Dissetè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.

L’orquestra, un programa de ràdio (E16)

L’orquestra, un programa de ràdio (E16)

Setzè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.

L’orquestra, un programa de ràdio (E15)

L’orquestra, un programa de ràdio (E15)

Quinzè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.

L’orquestra, un programa de ràdio (E14)

L’orquestra, un programa de ràdio (E14)

Catorzè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.

L’orquestra, un programa de ràdio (E10)

L’orquestra, un programa de ràdio (E10)

Desè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.