L’orquestra, un programa de ràdio (E13)

L’orquestra, un programa de ràdio (E13)

Tretzè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.

L’orquestra, un programa de ràdio (E10)

L’orquestra, un programa de ràdio (E10)

Desè lliurament de la publicació del llibre inèdit del Jordi Vendrell. Trobareu la resta sota la categoria ‘Jordi Vendrell’ d’aquest blog.