Cultura lliure

Bitologia, Literatura
Com els grans medis usen la tecnologia i la llei per bloquejar l’accés a la cultura i controlar la creativitat.