internet

Llorenç Valverde: «puntCAT»

Se n’ha parlat molt, del domini .cat, i el que s’en parlarà. L’opinió d’en Llorenç Valverde a la seva columna del Diari de Balears és de les que…

Google fitxa en Vinton Cerf

En Vinton Cerf és el nou cap d’evangelització inernetera a can Google. «Chief Internet Evangelist», per a ser exactes.
Menú