Hi ha vida més enllà del Photoshop

Perquè dir Phothosop on caldria dir programa de retoc fotogràfic.

L’ull de l’usabilista (o l’encant de l’estupidesa)

mirall –no sense criticar que les coses es vegin girades horitzontal-ment per tot seguit queixar-se a Deu. Sembla mentida que sent totpoderós posés el femer just al mateix lloc que la sala de festes.

Fotos reals o gràfics d’ordinador?

Prova per distinguir les fotos reals de les generades per ordinador.