Cercar i canviar text dins un caramull d’arxius

Canviar la mateixa paraula (o frase) per una altre dins una bona quantitat d’arxius, pot ser una feinada. Caldria obrir-los tots i usar l’eina de reemplaçar que portés l’editor de torn. Hi deu haver –ara mateix no se quin– qualque editor amb el concepte «projecte» que permeti fer els canvis a tots els arxius que formen el projecte. Si uses el sistema operatiu GNU amb Linux, basta que tenguis el comandament find i el llenguatge Perl instal·lats.

El preu del combustible

Efectes de la pujada del preu del combustible en l’economia de les Illes Balears.

Creative Commons explicada en català

A CPLTE fan un resum en català de la llicència CC.

Portàtil HP amb GNU/Linux instal·lat

El portàtil HP nx5000 es pot comprar amb SuSE.

El Blog

Posada en marxa del blog «Bitassa a lloure»