Efectes laterals de les videoconferències

Efectes laterals de les videoconferències

M’interessa molt tot el que sorgirà a partir de la generalització de les videoconferències.