La servitud voluntària (1: «Només vull entendre com pot ser»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

Jesús Moncada

La mort d’en Jesús Moncada, un gran escriptor (dels més grans) ens ha agafat per sorpresa.

Festa del llibre

Festa del llibre o fira del consumidor de paper enquadernat?

En Josep M. Espinàs a peu per Mallorca

M’han bastat dues tirades per llegir el darrer llibre d’en Josep M. Espinàs «A peu per Mallorca / Sense veure el mar».

La importància del codi

El llenguatge verbal serveix, entre d’altres coses, per expressar coneixements. El llenguatge informàtic, el codi, també. No és més complicat que aprendre qualsevol idioma verbal, però pot expressar algunes coses amb més eficàcia que el llenguatge verbal.