Provocativisme creatiu

A qui ens agrada l’esgrima dialèctica per estimular la creativitat, la depuració de les idees, sovint ens costa trobar un lloc on exercir-la.

ÿmfasi

M’imagino l’encàrrec: «a l’anunci ha de quedar ben clar que el DES-3526 és un switch».

Nació: la solució

Redefinir Espanya com a imperio en comptes de nación.

La servitud voluntària (1: «Només vull entendre com pot ser»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

Jesús Moncada

La mort d’en Jesús Moncada, un gran escriptor (dels més grans) ens ha agafat per sorpresa.