ÿmfasi

M’imagino l’encàrrec: «a l’anunci ha de quedar ben clar que el DES-3526 és un switch».

Nació: la solució

Redefinir Espanya com a imperio en comptes de nación.

La servitud voluntària (1: «Només vull entendre com pot ser»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

Jesús Moncada

La mort d’en Jesús Moncada, un gran escriptor (dels més grans) ens ha agafat per sorpresa.

Festa del llibre

Festa del llibre o fira del consumidor de paper enquadernat?