La servitud voluntària (7: «la llibertat és natural»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

La servitud voluntària (6: sembla que l’amor a la llibertat no és natural)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

La servitud voluntària (5: «La llibertat és l’única cosa que els homes no desitgen»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

La servitud voluntària (4: «Extrema disort»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

La servitud voluntària (3: qualque pic cal obeir a la força)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.