Prioritzant l’impacte, amb David Arcos

El fil conductor de la conversa és com aconseguir organitzacions digitals pensades, des del primer minut, perquè puguin escalar i esdevenir productes mundials. Per al David, cal prioritzar l’impacte.

Has d’optimitzar i automatitzar perquè cal treballar com menys, millor. Cal prioritzar per impacte, fent el que serveixi millor a l’usuari, faci feliç a la gent i augmenti les teves mètriques. El com ho fas, l’execució, mai no requereix gent escalfant cadires.

Napoleó reservava els més ganduls, però més productius, per a la logística perquè estalviarien feina a l’hora de moure material i tropes.

David Arcos.

Parlem d’infraestructura (cloud, xarxes) i software de tots els nivells (també el no-code), però també de tot l’ecosistema digital emprenedor, rols necessaris i metodologies per a crear organitzacions d’alt impacte.

Algunes metodologies en les quals potser us interessa aprofundir després de sentir el capítol:

  • Genchi Genbutsu, un principi bàsic a Toyota.
  • Kaizen, millora continua.
  • Kanban, flux de desenvolupament.
  • Llei de Conway: «Qualsevol organització que dissenyi un sistema (definit a grans trets) produirà un disseny l’estructura del qual és una còpia de l’estructura de comunicació de l’organització». Té una maniobra inversa.

Moltes gràcies per escoltar-nos 😊

Compartir

Podcast en color tecnooptimista

Ponemos contexto a la tecnología digital con optimismo, mientras vamos hacia un nuevo período: el Bitolítico.

Muchas gracias por escucharme.

Suscríbete en

¿Quieres ser mecenas del podcast?

Descubre cómo en la Aixeta.

Entrada previa
L’administració digital, amb David Martin aka @radurdin
Entrada siguiente
Digitalitzant la mobilitat amb Mauricio Sabater, de Virtuo