Credibilitat

Credibilitat

Arribem a l’equador de la legislatura 2015-2019, moment per a revisar la feina feta i per a fer. Ho puc resumir amb la paraula ‘credibilitat’.

Per a invertir en un país cal confiar-hi. De fet, l’economia està basada en la credibilitat; què diu el valor de les monedes? Abans era la confiança en el tresor del país, ara és més complex però continua sent una qüestió de confiança.

La credibilitat duu confiança. Després de dos anys de credibilitat, ens arriben dos anys de confiança.

Vols ser emprenedor?

La descripció d’un nou projecte junt a la petició «t’estaria agraït si hem poguessis orientar un poc sobre les passes que hauria de fer per a poder dur a terme aquest projecte, què hi ha de programes per emprenedors i acceleradores d’empreses» m’ha agafat amb ganes d’escriure: