El preu del combustible

Efectes de la pujada del preu del combustible en l’economia de les Illes Balears.