Portàtil HP amb GNU/Linux instal·lat

El portàtil HP nx5000 es pot comprar amb SuSE.