La línia de comandaments

Fa falta?

GNU/Linux vs Windows

Un article a la revista Technology Review

Compartir és dolent, sí, sí i sí!

El compartir, les corporacions i afegitons

Nou web telefonica.net

Telefònica renova el seu web telefonica.net

IBM demana als empleats que no actualitzin el XP

IBM demana als seus empleats no actualitzar el Windows XP amb el Service Pack 2.