La plataforma Firefox

Mozilla Firefox és més que un navegador, es tracta d’una plataforma per a desenvolupar aplicacions web.

IP dels comentaris a un WordPress

WordPress per defecte enregistra l’IP del proxy de qui envia comentaris, no la real.

Res millor que el codi obert ben analitzat

Al seu nou bloc, Bruce Scheiner diu que no hi ha res millor que el codi obert ben analitzat.

Control de la impressora

Article a TechRepublic.com sobre els comandaments per controlar la impressora des de la línia de comandaments.

Linuxers avançats… o abandonats?

Els linuxers no necesiten suport per instal·lar ADSL, segons les operadores.